Centrum finansów

Zapisz sie do naszego newslettera

Zapisz się na newsletter


Pozyskiwanie środków z PUP

DOTACJE I GRANTY | SZKOLENIA I STAŻE

PAKIET MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Nie traktujemy bezrobocia oraz konieczności zdobycia nowych kwalifikacji jako problem, lecz jako wyzwanie, które podejmujemy z gwarancją nowego startu dla Osób poszukujących zatrudnienia lub nowych dróg samorealizacji zawodowej.

W ramach naszej oferty proponujemy usługi, które umożliwiają:

 • zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kompetencji oraz umiejętności
 • odbycie stażu w celu zdobycia niezbędnego pracy, dzięki poszukiwanym na rynku pracy kompetencjom
 • uruchomienie własnej firmy w oparciu o dofinansowanie ze środków Urzędów Pracy.


USŁUGI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUP – OFERTA

W ramach naszej kompleksowej oferty przejmujemy wszystkie obowiązki związane z opracowaniem dokumentacji koniecznej, aby uzyskać:

 • finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych
 • finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
 • staże zawodowe
 • bon stażowy dla bezrobotnych do 30 roku życia
 • bon zatrudnieniowy dla osób do 30 roku życia
 • prace interwencyjne i roboty publiczne
 • refundację kosztów poniesionych na wyposażenie stanowisk pracy
 • grant na zatrudnienie bezrobotnego z grupy 50+
 • jednorazowy zwrot kosztów z tytułu składek ZUS


PRZYGOTOWANIE BINZESPLANÓW – OFERTA

Osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dofinansowanie ze środków PUP lub UE proponujemy przygotowanie profesjonalnego biznesplanu, który stanowi jeden z najważniejszych elementów składanej dokumentacji.

W ramach naszych usług, m.in.:

 • analizujemy sytuację rynkową
 • uwzględniamy szczegółowy plan inwestycyjny
 • opracowujemy plan marketingowy, organizacyjny oraz finansowy


Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy z gwarancją sukcesu

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Nasi klienci

© Bermar Multimedia 2015

Projekt i wykonanie: