Centrum finansów

Zapisz sie do naszego newslettera

Zapisz się na newsletter


Realizacja i rozliczanie projektów unijnych

OD PLANU PO ROZLICZENIE POZYSKANYCH FUNDUSZY UE

WYBIERZ NASZE USŁUGI – MY ZAJMIEMY SIĘ CAŁĄ RESZTĄ

Pozyskanie funduszy unijnych to zaledwie pierwszy etap na drodze do sukcesu – kolejne kroki są równie istotne, a deficyty doświadczenia oraz wiedzy dot. programów dotacyjnych zdecydowanie spowalniają działania firm i organizacji pozarządowych lub mogą spowodować nawet utratę dofinansowania.

Wybierając usługi Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej masz 100% pewność, że wszystkie elementy na etapie realizacji projektu oraz rozliczenia pozyskanych środków przebiegną perfekcyjnie.

KONSULTACJA PRZED PODJĘCIEM DECYZJI

ZANIM ZAPALISZ NAM ZIELONE ŚWIATŁO

Już podczas pierwszego spotkania osobistego lub rozmowy telefonicznej wsłuchamy się w Twoje potrzeby i stworzymy ramowy plan oraz harmonogram, aby zgodnie z przepisami od początku do końca zrealizować cały projekt.

Jeśli zdecydujesz się na naszą ofertę oprócz profesjonalnej obsługi projektu możesz liczyć na fachową pomoc podczas wszystkich etapów współpracy, a także na pomoc po zakończeniu projektu.

ROZLICZENIA PROJEKTÓW UNIJNYCH – OFERTA

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ

W ramach naszych kompleksowych usług realizacji oraz rozliczania projektów unijnych zapewniamy:

 • wskazanie najważniejszych zapisów w dokumentacji aplikacyjnej oraz w dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy;
 • szczegółowe omówienie procedur w zakresie wyboru dostawców lub wykonawców towarów i usług;
 • sporządzanie kompletu dokumentów, w tym, m.in. wzorów zapytań i formularzy ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty;
 • przygotowanie wniosków o płatność o funkcjach zaliczkowej, refundacyjnej, pośrednią oraz sprawozdawczą;
 • przygotowanie załączników do wniosków o płatność;
 • bieżący kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
 • precyzyjną weryfikację całej dokumentacji aplikacyjnej pod kątem formalnym (m.in. kwalifikowalność oraz zgodność z wytycznymi IZ/IW/IP;
 • przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie;
 • weryfikację wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej;
 • weryfikację dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu tuż po wypłacie ostatniej transzy płatności - już po zakończeniu realizacji projektu;
 • weryfikowanie dokumentacji przed postępowaniem kontrolnym;
 • opracowanie ankiet monitorujących w czasie trwania projektu.

DO KOGO KIERUJEMY NASZE USŁUGI?

FIRMY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nasze usługi dedykujemy:

 • mikro-przedsiębiorstwom, małym, średnim i dużym firmom
 • sektorowi NGO: fundacjom, stowarzyszeniom, związkom zawodowym i wielu innym
 • jednostkom samorządu terytorialnego

KIEDY NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

JESZCZE PRZED OTRZYMANIEM DECYZJI…

Jeśli zaopiekujemy się Twoim projektem jeszcze przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania, będziemy mogli skutecznie naprawić ewentualne błędy, aby po pozytywnej decyzji projekt spełniał wszystkie wymogi potrzebne do otrzymania refundacji środków.

Jeśli zdecydujesz się na nasze usługi po otrzymaniu pozytywnej decyzji najlepiej skontaktuj się z nami przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Nasi klienci

© Bermar Multimedia 2015

Projekt i wykonanie: